Interiérové vyústenia

Interiérové vyústenia predstavujú prvky vetracieho systému, ktoré slúžia na distribúciu čerstvého vzduchu a na odťah znehodnoteného vzduchu z interiéru. Jedná sa o jediný viditeľný prvok vetracieho systému v interiéri.

Vyústenia sa rôznia a rozdeľujeme ich podľa umiestnenia:

  • anemostaty, tvz. tanierové ventily (prívodné a odťahové),
  • podlahové vyústenia,
  • stenové vyústenia tvz. ventilačné mriežky a štrbinové vyústenia používané aj ako stropné.
Všetky vyústenia sa skladajú z viditeľného krytu a tela, ktoré je zabudované v strope, podhľade, či podlahe. V našom portfóliu nájdete široký sortiment kvalitných vyústení, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne a estetické nároky.


Upresniť vyhľadávanie