Menu
Your Cart

Blog RSS Feed

02 jan Miesto osadenia vetracej jednotky
0 337
Jednotka v podkroví+ Jednoduché naťahanie rozvodov+ Krátke trasy rozvodov vetrania+ Jednoduchá montáž- Riziko zamrznutia centrály počas mrazov- Možné problémy s odvodom kondenzátu kvôli možnému zamŕzaniu kondenzátujednotka v obývanom priestore+ Umies..
02 jan Je decentrálne alebo centrálne vetranie s rekuperáciou lepšie?
0 362
Otázka postavená týmto spôsobom nemá úplne jednoznačnú odpoveď zo všetkých hľadísk.Dôvodov aj pohľadov na problematiku je viacero. Ekonomické hľadisko. Z pohľadu investora/developera je lepší decentrálny systém, pretože nemusí realizovať rozvody, fin..
02 jan Koncepcia vykurovania rodinného domu
0 269
V prípade rozhodovania sa, je potrebné brať do úvahy viaceré hľadiská a na základe nich sa rozhodovať.Spravidla platí, že investične menej náročné spôsoby sa odrazia v horšej ekonomike prevádzky alebo životnosti.Skúsime si jednoducho popísať viaceré ..
02 jan Prečo je filtrácia vzduchu základom zdravého vetrania
0 260
Súkromná výstavba sa zatiaľ riadi pravidlami a odporúčaniami, legislatíva však konkrétne upravuje parametre spotreby energií a celkovej efektivity a šetrnosti, no samotné rozhodnutie o inštalácii vetracieho systému sa zakladá predovšetkým na preferen..
02 jan Vetranie v rodinnom dome
0 344
Väčšinu systémov centrálneho riadeného vetrania realizujeme v rámci individuálnej výstavby rodinných domov.Tieto realizácie prebiehajú veľmi rýchlo a bez komplikácií. Zo skúseností odporúčame koncept vetrania resp. vetraciu stratégiu zapracovať už vo..
02 jan 5 dôležitých vecí, na ktoré dbať pri výbere vetracieho systému
0 323
Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyh..
Zobrazené 1 až 6 z 7 (2 stránok)