house

Jednotka v podkroví

 • + Jednoduché naťahanie rozvodov
 • + Krátke trasy rozvodov vetrania
 • + Jednoduchá montáž
 • - Riziko zamrznutia centrály počas mrazov
 • - Možné problémy s odvodom kondenzátu kvôli možnému zamŕzaniu kondenzátu
house

jednotka v obývanom priestore

 • + Umiestnenie centrály vo vykurovanom priestore
 • + Ľahšie odvádzanie kondenzátu
 • + Jednoduchý prístup počas servisu a čistenia filtrov
 • - Zaberá priestor v obytnej časti
 • - Riziko hlučnosti pri nesprávnej inštalácií a výbere jednotky
house

jednotka v suteréne

 • + Veľký priestor na montáž vetracej jednotky 
 • + V prípade zemného výmenníka tepla ľahké prepojenie výmenníka k jednotke
 • - Komplikované prívody a výfuky vonkajšieho vzduchu
 • - Komplikované privedenie potrubí do obývaného priestoru