Otázka postavená týmto spôsobom nemá úplne jednoznačnú odpoveď zo všetkých hľadísk.

Dôvodov aj pohľadov na problematiku je viacero. 


Ekonomické hľadisko. Z pohľadu investora/developera je lepší decentrálny systém, pretože nemusí realizovať rozvody, finančne to výjde určite menej ak sa nebavíme o podradných systémoch rozvodov.


Z pohľadu realizátora je takisto lepší decentrálny systém - nemusia sa robiť rozvody, prierazy na trasách a x komplikácií. Stavbár urobí otvory v obvodových stenách a privedie tam káble.  

  

Z pohľadu projekcie sa ľahšie zakreslí pár lokálnych jednotiek, tak aby v súčte výkonu dávali objem vetraného priestoru... Bez potreby zakreslenia a prepočtov potrubí, trás a komplikácií.  


Nás však zaujíma jediná vec - pohľad toho, kto v dome bude bývať.

Tu sa situáciu obracia... Centrálny systém má jednoznačne lepšiu účinnosť (väčší výmenník, lepšie motory s nižšou spotrebou).

Takisto hlučnosť je určite nižšia, motory sú ďalej od vyústení = na základnom stupni ani neviete že systém beží.

Z hygienického hľadiska máme 100% oddelený privádzaný a odvádzaný vzduch (ak si neosadíme rotačný výmenník).

Kvalita výmeny vzduchu je vyššia, sú vyvetrané aj chodby a spojovacie priestory.

V prípade servisu sa servisuje jedna jednotka s dvomi motormi, nie x stenových jednotiek.


Z môjho pohľadu do novostavby alebo veľkej rekonštrukcie jednoznačne patrí centrálny systém vetrania. V prípade ak niečo iba dorábame, alebo riešime lokálny problém v jednej miestnosti, potom sú lokálne jednotky určite dobrým  riešením.