Donedávna medzi našich klientov patrili predovšetkým ľudia, ktorí boli pre centrálne riadené vetranie rozhodnutí, drvivá väčšina z nich mala skúsenosť, resp. poznala jeho výhody už len vyberala typ a výrobcu, ktorý sa najviac priblíži ich predstavám o tepelnom komforte, tichosti, nenáročnosti a spôsobe montáže. Po uvedení zmien v legislatíve, ktorá v novom znení už vyžaduje konkrétne parametre nízkej energetickej náročnosti sa medzi našimi záujemcami objavili aj stavitelia témou riadeného vetrania priam nepobozkaní, a aj na naše prekvapenie to však znamenalo výskyt nekvalitných, či zdravotne nevhodných zariadení a komponentov na trhu s výrazným tlakom na cenu. Takéto riešenie sa môže zdať ideálne pre ľudí, ktorí by bez platnosti zmien v legislatíve riadeného vetranie vo svojej nehnuteľnosti ani neuvažovali, resp. ho považovali zbytočné. Tu však nastáva viacero sporných bodov, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú iba vlastníka nehnuteľnosti.

1. Možnosť zakúpenia montážnych potrubí bez antibakteriálnej a protiplesňovej ochrany, resp.  táto úprava rozvodov je za príplatok.   
                                                                                                                                                
V prvom rade je dôležité podotknúť, že systém riadeného vetrania á svoj hlavný prínos v zdravotnom hľadisku. Efektivita a komfort sú iba ďalšími benefitmi. Vzhľadom nato, že systém je finančne náročnejšou investíciou a realizujeme ho na horizonte dlhodobého užívania hraničiaceho s horizontom využívania samotnej nehnuteľnosti dôrazne nedoporučujeme urobiť kompromis v umiestnení lacnejších, no v podstate obyčajných umelých potrubí bez antibakteriálneho a protiplesňového ošetrenia. Aj vzduch odsávaný v interiéri má určitý nízky podiel drobných častíc, je vlhkejší a obsahuje baktérie a vírusy, ktorých pôvodcami sme my, a preto pri užívaní dekád rokov existuje vysoké riziko, že v blízkosti rozvádzačov, či odťahov pleseň vznikne a v potrubí bez úpravy sa pri konštantnej teplote bude rozširovať. Renomovaní výrobcovia a distribútori, ktorí v oblasti pôsobia desaťročia na kompromis v oblasti zdravotnej nezávadnosti, či na kompromis v oblasti hygieny nepristúpia, pretože drvivá väčšina kvality spočíva práve v týchto atribútoch.

2. Predajca presne neuvádza z čoho sa skladá plášť rozvádzacích boxov či iných komponentov.

Trh ponúka množstvo kvalitných produktov a výrobcov, každý z výrobcov sa však veľmi rád pochváli podrobným opisom svojich komponentov pokiaľ pozostávajú z kvalitných materiálov. V prípade, že sa Vám komunikácia nezdá dostatočne obsažná, alebo nie je jasné, aké je zloženie jednotlivých komponentov, odporúčame to ešte raz preveriť. Rozhodne neodporúčame vnútorné komponenty, rozvádzacie boxy atď. z plechu – zvyčajne je problém s aerodynamikou (teda aj hlučnosťou)  a ich tenkosťou. Pri umiestnení blízko odťahu napr. v kúpeľni, či kuchyni, kde je vyššia vlhkosť je riziko vzniku kondenzátu (steny plechového rozvádzača či potrubia rýchlo chladnú, kondenzát steká a rozvádzač slúži ako vaňa, kde sa zadržiava), kondenzát môže poškodiť prostredie okolo potrubia, riziko je o to väčšie, pokiaľ sa potrubia nespájajú technikou, ktorá garantuje tesnosť.

3. Predajca deklaruje, že predávaný systém má naviac tlmiče hluku a prídavné filtre.

 Z našich skúseností preferujeme systémy overených producentov, ktorí sa vyvíjajú. Systémy týchto výrobcov sú zvyčajne veľmi premyslené a jednoduché, všetko má svoj dôvod a opodstatnenie – od zloženia a prímesí materiálov, systému spojov, výkonnosti a tvaru atď. U týchto výrobcov platí minimalizmus v prevedeniach, preto častokrát tieto „drobnosti naviac“ v popisoch nenájdete, pretože nie sú potrebné, navyše ich výroba by bola neefektívna. Konkrétne v našich systémoch sú všetky komponenty tvarované aerodynamicky tak, aby neprenášali zvuky medzi rozvodmi a ani pri vyššom výkone nebol počuteľný zvuk prúdiaceho vzduchu. Preto si nedokážeme predstaviť, prečo by sme inštalovali ďalší prakticky nečistiteľný komponent v podobe tlmiča. Tieto "vychytávky" nás skôr upozorňujú na detaily, ktoré môže mať daný systém slabšie.

4. Predajca uvádza, že spoje je možné realizovať viacerými metódami.

Každý výrobca má odporúčanú techniku spájania potrubí a napájaní rozvádzačov. Tento spôsob by pri montáži mal byť dodržaný (najmä kvôli možnosti servisu a záruke). Sú však aj výrobcovia, ktorý nemajú ucelený koncept napájania potrubí na boxy a potrubí na seba, častokrát sa montáž realizuje pomocou rôznych pások, objímok, či lepených spojov. Tu dvíhame varovný prst, nakoľko ak nie je odporúčaný spôsob, ktorý garantuje tesnosť a nadväznosť jednotlivých komponentov, systém nemusí slúžiť podľa očakávaní. Hlavný vplyv je na zdravotné hľadisko, avšak situáciu nám vie skomplikovať aj prípadný nežiaduci kondenzát či zhoršené hygienické podmienky. Tu však už nehovoríme len o značne zníženom prínose vetracieho systému ale hlavne o vyššom riziku poškodení okolia potrubí, nakoľko ak sú izolované napr. hliníkovou páskou a zaklopené sadrokartónovými podhľadmi (prípadne zaliate v betónovej podlahe) nie je možnosť kontroly a aj prípadná oprava je mnohonásobne drahšia, ako rozdiel, ktorý sme ušetrili pri výbere lacnejšej verzie potrubia bez kvalitného systému spojov.

5. Predajca ponúka výrazne nízku cenu aj vrátane montáže, dodania a servisu.

Trh momentálne ponúka produkty od viacerých nových a inovatívnych firiem, ktoré dokážu mať atraktívne ceny aj v pomere cena:kvalita. Čo však klientom odporúčame je overiť si akým spôsobom je možné uplatniť reklamáciu, aká je výška miery reklamácií konkrétnych produktov, prípadne aká je dĺžka dodania náhradných komponentov, filtrov či možnosť predĺženej záruky a spôsob servisu či údržby. Tieto požiadavky dokážu povedať viac aj o predajcovi, s ktorým budete spolupracovať pri investícii. Ako bonus odporúčame zvážiť  sociálnu a ekonomickú zodpovednosť predajcu, či zistiť ako dlho sa venuje problematike a ako dlho pôsobí na trhu.

Na záver pár odporúčaní:

Najdôležitejšou otázkou je prečo investor realizáciu zvažuje. Je potrebné si uvedomiť, že systém vetrania nemá byť len o úsporách energie, ale hlavne o jeho najvýraznejšom vplyve na zdravé bývanie. Dôležité je mať na zreteli fakt, že daný systém vyberáte a realizujete v podstate na celú dobu užívania stavby. Je preto potrebné starostlivo vybrať správny systém určený na presne tento účel od spoľahlivej firmy. Vždy odporúčame klientom si systém prísť pozrieť naživo počas prevádzky, vidieť všetky komponenty a mať recenziu používateľa aj po niekoľkých rokoch používania, či recenzie od používateľov v rôznych regiónoch, merania pri certifikácii prebiehajú v identickom prostredí, preto je veľmi dôležité vedieť, ako sa zariadenie v rámci efektivity hýbe v rôznych klimatických prostrediach.
 V prípade nemožnosti realizácie z finančných dôvodov odporúčame využiť možnosť rozdelenia montáže na etapy - teda vytvorenia rozvodov a osadenie jednotky dodatočne, prípadne kúpu kvalitného  zariadenia na splátky.